Система факсимильной связи

Завадостійкість кодування за допомогою перетворень пояснюється тим, що при перетворенні виконується операція усереднення. Кожен елемент відновленого зображення є зваженою сумою усіх вихідних елементів. Тому одиночна помилка розподілена рівномірно по всіх елементах відновленого зображення і мало помітна для ока. Експерименти показали, що при імовірності помилки 10-4 якість відновленого зображення цілком задовільна. Таким чином, у деяких випадках не потрібно застосовувати спеціальні заходи для підвищення завадостійкості.

Як уже відзначалося, можливість скорочення смуги частот ґрунтується на використанні визначеної структури розподілу енергії зображення в площині перетворення. Представлені на рис.3.3 графіки характеризують частку енергії у відсотках, що міститься в просторових частотах перетворення Фур'є трьох різних зображень {1, 2, 3). Для них близько 95% енергії міститься менш ніж у 1 % вибірок просторових частот. При такому розподілі енергії очевидний спосіб скорочення смуги частот полягає в тому, щоб не передавати інформацію про верхні просторові частоти. Ця операція еквівалентна пропущенню зображення через низькочастотний просторовий фільтр.

Рис. 3.3. Розподіл енергії по вибірках просторових звітів

Однак у результаті фільтрації зменшується різкість зображення. Це підтверджує необхідність передачі високочастотних компонентів, навіть якщо енергія на цих частотах незначна. У тих випадках, коли припустима деяка втрата роздільної здатності, низькочастотна просторова фільтрація призводить до значного скорочення смуги частот.

Розглянуті цифрові методи усунення надмірності не вичерпують великої розмаїтості існуючих напрямків і способів підвищення пропускної здатності каналів.

5. Стандарти факсимільного зв'язку

У 1966 р. EIA (Асоціація електронних галузей промисловості) оголосила про створення першого стандарту для факсимільного зв'язку - EIA Standard RS-328. Факсимільні апарати, що відповідають вимогам цього стандарту, сталі відносити до так називаної Групи 1. Однак північноамериканські виробники продовжували випускати факси, що не відповідали даному стандарту. Таким чином, обмін інформацією в документальному вигляді між Америкою й іншим світом залишався неможливим.

Апарати Групи 1, використовували аналогові сигнали для обміну інформацією, забезпечували передачу однієї сторінки за 4-6 хвилин. Якість переданих документів, внаслідок малої роздільної здатності апаратів, була дуже низькою. Виробники усього світу працювали над поліпшенням якості і швидкості передачі документів, прагнучи скоротити час до трьох хвилин. Однак найбільші виробники факсимільного облажнання в Північній Америці не тільки продовжували випускати устаткування, що не відповідало специфікаціям Групи 1, але і використовували для обміну інформацією різні схеми модуляції сигналу.

Ситуація докорінно змінилася в 1978 р., коли CCITT (Міжнародний консультативний комітет з телеграфії і телефонії) оголосив про нову специфікацію (Група 2), що була прийнята всіма компаніями. Досягнуте "взаєморозуміння" усіх факсимільних апаратів, що випускаються у світі, і зниження цін унаслідок розвитку технології дозволили багатьом комерційним і державним організаціям почати активно використовувати можливості цих апаратів у своїй роботі.

У 1980 році з'явився новий стандарт - Група 3, що остаточно визначило шлях розвитку такого напрямку індустрії телекомунікацій, як факсимільний зв'язок. Використання цифрових сигналів для обміну інформацією дозволило значно збільшити якість і швидкість передачі інформації за допомогою звичайних телефонних ліній. Нові вимоги до роздільної здатності 203x98 і 203x196 крапок на дюйм відповідно в режимах Standard і Fine надають можливість передачі чорно-білих документів самого різного виду - починаючи зі звичайних текстових і закінчуючи повноцінними графічними. Сторінка документа передається протягом 30 с. чи більше, в залежності від швидкості передачі, на яку апарати Групи 3 налаштовуються автоматично, відповідно до технічного стану телефонної лінії.

Спочатку стандарт на факси групи 3 був визначений рекомендацією ITU-Т Т. 4 в 1980 році. Цей стандарт був двічі перевиданий - перший раз у 1984 р. і потім у 1988 р. У модифікації цього стандарту від 1990 р. були схвалені схеми кодування, розроблені для факсимільних апаратів групи 4, а також більш високі швидкості передачі, обумовлені стандартами V.I7, V.29 і V.33. Радикальна відмінність факс апаратів групи 3 від більш ранніх полягає в повністю цифровому методі передачі зі швидкостями до 14400 біт/с. У результаті, застосовуючи стискання даних, факс групи 3 передає сторінку за 30-60 с. При погіршенні якості зв'язку факси групи 3 переходять в аварійний режим, сповільнюючи швидкість передачі. Відповідно до стандарту групи 3 можливі два ступені роздільної здатності: стандартна, що забезпечує 1728 крапок по горизонталі і 100 крапок/дюйм по вертикалі; і висока, що подвоює кількість крапок по вертикалі, що дає роздільну здатність 200х200 крапок/дюйм і вдвічі зменшує швидкість.