Система факсимильной связи

Факсимільні апарати перших трьох груп орієнтовані на використання аналогових телефонних каналів КТСОП. У 1984 році ITU-T прийняв стандарт групи 4, що передбачає роздільну здатність до 400х400 крапок/дюйм і підвищення швидкості при більш низькій роздільній здатності. Факси групи 4 дають зображення дуже високої якості. Однак, вони працюють лише на високошвидкісних каналах зв'язку, які можуть забезпечити мережі ISDN, і не можуть працювати через канали КТСОП.

Практично всі факси, що продаються в даний час, побудовані на стандарті групи 3. Сьогодні в усьому світі нараховується більш 80 млн телефаксів і факсів-модемів Групи 3. Автономні факсимільні апарати мають багато незаперечних переваг, але в них є і деякі недоліки, зумовлені в значній мірі їх конструктивними особливостями.

6. Нова апаратура факсимільного зв’язку

Обсяг інформації, переданої по звичайних телефонних лініях, постійно збільшується. У першу чергу це стосується факсимільних повідомлень. Тому сьогодні багато користувачів зацікавлені в придбанні не простих автономних телефаксів, що виконують строго визначені функції, а більш досконалих систем, що дозволяють автоматизувати процес прийому, обробки і розсилання факсимільних повідомлень.

Ідея використвувати персональний комп'ютер для створення таких інтегрованих систем, уперше була реалізована в 1985 р., коли фірма GammaLink випустила першу комп'ютерну факсимільну плату. Це дозволило підключити телефонну лінію безпосередньо до комп'ютера і перетворити його в потужний і багатофункціональний телефакс. Сьогодні комп'ютерні факсимільні плати випускає величезна кількість виробників. Їхня продукція, що розрізняється по деяких функціональних можливостях, служить для однієї мети - автоматизації процесу передачі, прийому і розподілу факсимільних повідомлень, обмін якими відбувається по звичайних телефонних лініях.

Комп’ютерно-телефонні факсимільні плати є невід'ємною частиною індустрії комп'ютерної телефонії (КТ). Системи, що будуються на базі ПК із застосуванням таких плат, мають істотні переваги у порівнянні зі звичайними факсимільними апаратами.

- Зручність використання. Інтеграція ПК із телефонною мережею і наділення його можливостями телефаксу дозволяє користувачам одержувати, обробляти і відправляти факсимільні повідомлення, не відриваючись від своїх комп'ютерів.

- Ефективне використання телефонних ліній. Факсимільна система, що будується на базі ПК, забезпечує ефективний обмін інформацією з малого числа телефонних ліній, заміняючи собою безліч автономних телефаксів, для кожного з який потрібно окрема лінія.

- Висока якість переданого зображення. Будь-який документ текстового чи графічного редактора може бути переданий у виді факсимільного повідомлення високої якості. Для цього за допомогою спеціального програмного забезпечення він перетвориться у формат, що використовується факсимільною платою для передачі повідомлень. Таким чином, гарантується висока якість зображення, оскільки документ не може бути "зіпсований" ні низькою якістю друку принтера, ні забрудненням сканера телефаксу, ні неполадками в механізмі подачі паперу.

- Збереження конфіденційності прийнятих повідомлень. На відміну від звичайних телефаксів, що роздруковують усі повідомлення, що надходять, на єдиному рулоні паперу, системи КТ приймають і зберігають їх у персональних директоріях користувачів, доступ до яких обмежується паролем. Таким чином, цілком виключається перегляд важливих документів сторонніми людьми.

Крім того, застосування ПК для керування роботою факсимільних карт дозволяє реалізовувати безліч корисних і зручних алгоритмів - додатків КТ. Більшість із них надають можливість цілком автоматизувати процес обміну факсимільними повідомленнями. До таких додатків КТ, що отримали найбільше розповсюдження, відносяться ФАКС-СЕРВЕР, ФАКС НА ЗАПИТ І ФАКС-РОЗСИЛКА. Застосування факс-сервера зводить до мінімуму часовіі і матеріальні витрати при прийомі і передачі факсимільних повідомлень. Факс на запит дозволяє автоматизувати процес надання абонентам часто замовлюваних документів. Факс-розсилка значно спрощує роботу персоналу при розсиланні великої кількості різних документів для великого числа адресатів.

Незважаючи на стрімкий розвиток альтернативних способів документообігу, включаючи нову апаратуру факсимільного зв'язку, звичайні факсимільні апарати все ще не втратили своєї практичної цінності й успішно використовуються в різних сферах праці.