Система факсимильной связи

Файл : otzyv.doc (размер : 20,992 байт)

Відгук

На бакалаврську атестаційну роботу студента гр.ДЕ-91

факультету електроніки

НТУУ "Київський Політехнічний Інститут"

Дзьоми Миколи Олександровича

тема: "Система факсимільного зв’язку".

В даній роботі проведено огляд стану справ в галузі факсимільного зв’язку. Розглянуто принцип роботи, основні параметри і характеристики факсимільних апаратів, їх переваги та недоліки.

На основі опрацьованого матеріалу та розрахунків зроблено необхідні висновки.

Атестаційна робота виконана на доброму інженерному рівні та демонструє вміння студента Дзьоми М. О. працювати з літературою, самостійно вирішувати поставлені перед ним технічні питання.

Вважаю, що бакалаврська робота студента Дзьоми М.О. заслуговує на оцінку відмінно, а автор — присвоєння звання бакалавра електроніки.

Науковий керівник: проф. Денбновецький С.В.

Файл : Zapiska.doc (размер : 6,513,152 байт)

Зміст

2 Вступ

51. Принцип дії факсимільних систем зв'язку

51.1 Поелементна передача зображень

71.2 Передача обмеженого числа напівтонових градацій

102. Склад факсимільних систем зв'язку (блок-схема)

122.1 Аналізуючі пристрої

132.2 Пристрої розгортки

162.2 Фотоелектричні перетворювачі

172.3 Світлооптична система

182.4 Синхронізація і фазування

203. Складання технічного завдання.

233.1. Вибір фотоелектричного датчика і схеми його живлення. Проектування першого каскаду.

303.2. Проектування підсилювального каскаду ФЕП

343.3. Проектування вихідного каскаду (емітерний повторювач)

363.4. Проектування джерела живлення для електронної апаратури факсимільного зв’язку

383.5. Розробка друкованої плати

444. Дискретизація і кодування сигналу зображення. Манчестерський код.

464.1 Надмірність зображень

474.2 Ефективне кодування зображень

545. Стандарти факсимільного зв'язку

566. Нова апаратура факсимільного зв’язку

597. Висновки

608. Список літератури

Вступ

Сьогодні важко знайти організацію, що не використовувала б у своїй роботі факсимільний зв'язок. Телефакс є найпопулярнішим засобом для оперативного обміну інформацією, представленої у виді документів. Перша і головна його перевага — можливість передачі документа в будь-яке місце земної кулі за одну хвилину. Ніяка поштова служба не може забезпечити такої оперативності. Друге — набагато менші витрати на пересилання, у порівнянні з вартістю послуг кур'єра чи тієї ж пошти. Третє — простота. Установивши з'єднання, можна відправити документ натисканням однієї клавіші. Якщо ж говорити про якість, то сучасні стандарти факсимільного зв'язку забезпечують, при використанні якісних телефонних ліній, передачу зображення, цілком порівнянного з оригіналом.

Часто факсимільні документи мають юридичну силу. Факсимільний зв'язок здійснюється за допомогою пари факс-апаратів, через телефонну мережу або Цифрову Мережу з Інтеграцією Служб (ISDN). Її задачею є передача документів з паперових аркушів відправників на паперові аркуші одержувачів. В умовах, коли існують сотні видів факсимільних апаратів, пропонованих різними постачальниками, Міжнародний Союз Електрозв'язку (МСЕ) затвердив стандарти, що визначають чотири групи служб факсимільного зв'язку.

Служба групи 1 передбачає аналогову передачу даних без стискання. Сторінка А4 передається приблизно за 10 хвилин.

Служба групи 2 передбачає деякі можливості стискання даних перед передачею, що скорочує її час до 3 хвилин.

Служба групи 3 здійснює передачу дискретних сигналів і використовує складний алгоритм стискання. Завдяки цьому здійснюється надійна передача повідомлень з високою швидкістю. Сторінка передається менше ніж за 1 хвилину.

Служба групи 4 призначена для передачі даних у мережі ЦМІС (ISDN). Стандарт цієї групи підрозділяється на три класи, що дозволяє отримати роздільну здатність від 80 до 160 біт на сантиметр.Міжнародний Союз Електрозв’язку (МСЕ) затвердив також стандарти для модемів, які призначені для факсимільного зв'язку. Вони охоплюють діапазон швидкостей від 1,2 до 14,4 Кбіт/с. Факсимільний зв'язок досить простий, але він має і ряд недоліків, до яких, у першу чергу, відносяться: