Система факсимильной связи

7. Висновки

1. Факсимільний зв'язок на сьогоднішній день є найбільш дешевим, швидким і доступним із усіх сучасних видів засобів електронної передачі інформації. Це забезпечує його стійке положення на світовому телекомунікаційному ринку. Потужні багатофункціональні факсимільні системи, що базуються на ПК, дозволяють запропонувати користувачам факсимільного зв'язку новий, раніше недоступний рівень сервісу.

2. Нові стандарти (Група 4) визначають вимоги до передачі кольорових документів, а активна підтримка з боку виробників апаратного і програмного забезпечення і розвиток цифрових телефонних мереж гарантують факсимільним системам стійкий і зростаючий попит як з боку організацій, так і з боку одиничних користувачів.

3. В даній роботі проаналізовано і побудовано блок-схему факсимільного апарату, яка включає в себе основні вузли факсимільної системи.

4. Розроблена і побудована принципова схема фотоелектричного перетворювача (ФЕП) — одного із блоків факсимільного апарату.

5. Для принципової схеми зроблено всі необхідні розрахунки.

6. Розроблено і розраховано принципову схему блоку живлення для фотоелектричного перетворювача.

7. Для всіх розроблених схем спроектовано друковані плати з розведенням компонентів.

8. Незважаючи на повсюдну комп'ютеризацію, стрімкий розвиток мережі Інтернет і систем електронної пошти, факсимільні апарати все таки залишаються потрібними й актуальними. За прогнозами фахівців вони ще довгий час будуть успішно витримувати конкуренцію з іншими системами для здійснення документообігу.

8. Список літератури

Орловский Е.Л. Передача факсимильных изображений. — М.: Связь, 1980. — 216 с.

Зубарев Ю.Б., Глориозов Г.Л. Передача изображений: Учебник для вузов связи. — М.: Радио и связь, 1982. — 224 с., ил.

Мельник С.О. Оксман М.И. Фототелеграфные аппараты — М.: Связь, 1966. — 165 с.

Копничев Л.Н. Документальная электросвязь — М., 1978.

Копничев Л.Н., Коган В.С. Телеграфные аппараты и аппаратура передачи данных. — М., 1975 — 246 с.

Альтергот А.В., Панфилов Д.И., Факсимильная связь на базе компьютерной телефонии — Журнал «Сети» №1/1997.

Майоров С.В. Фотоэлектронные и термоэлектронные приборы и их применение. М., «Машиностроение», 1972, 160 с.

Кайдалов С.А. Фоточувствительные приборы и их применение: Справочник. — М.: Радио и связь, 1995 —120 с.

Векслер Г.С. Электропитание спецаппаратуры. — К.: Издательское объединение “Выща школа”, 1975 — 376 с.

EMBED PBrush

EMBED Equation.3

ІФД

t

Вузький темний штрих

Біла ділянка

Чорна ділянка

EMBED PBrush

EMBED PBrush

EMBED PBrush

Рис. 7Б. Вихідні характеристики в схемі з спільним емітером

Рис.7А. Вхідна характеристика транзистора

П308 в схемі з спільним емітером.

EMBED PBrush

EMBED PBrush

EMBED PBrush

PAGE