Новый украинский план счетов(рус/укр)

Файл : План счетов.doc (размер : 230,400 байт)

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

код

назва

код

назва

1

2

3

4

5

Клас 1. Необоротні рахунки

10

Основні засоби

101

Земельні ділянки

Всі види діяльності

 

 

102

Капітальні витрати на поліпшення земель

 

 

 

103

Будинки та споруди

 

 

 

104

Машини та обладнання

 

 

 

105

Транспортні засоби

 

 

 

106

Інструменти, прилади та інвентар

 

 

 

107

Робоча і продуктивна худоба

 

 

 

108

Багаторічні насадження

 

 

 

109

Інші основні засоби

 

11

Інші необоротні матеріальні активи

111

Бібліотечні фонди

Всі види діяльності

 

 

112

Малоцінні необоротні матеріальні активи

 

 

 

113

Тимчасові (нетитульні) споруди

 

 

 

114

Природні ресурси

 

 

 

115

Інвентарна тара

 

 

 

116

Предмети прокату

 

 

 

117

Інші необоротні матеріальні активи

 

12

Нематеріальні активи

121

Права користування природними ресурсами

Всі види діяльності

 

 

122

Права користування майном

 

 

 

123

Права на знаки для товарів і послуг

 

 

 

124

Права на об’єкти промислової власності

 

 

 

125

Авторські та суміжні з ними права

 

 

 

126

Гудвіл

 

 

 

127

Інші нематеріальні активи

 

13

Знос необоротних активів

131

Знос основних засобів

Всі види діяльності

 

 

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

 

 

 

133

Знос нематеріальних активів

 

14

Довгострокові фінансові інвестиції

141