Облік витрат на оплату праці

Винагороди (процентні надбавки) за вислугу років, стаж роботи.

Оплата праці робітників, які не входять до штату підприємства, за виконання робіт згідно договору громоадсько-правового характеру, включаючи договір-підряд.

Оплата праці у вихідні і святкові (неробочі) дні.

Вартість бузкоштовно виданих предметів (включаючи форменну одежу, обмундирування), які залишаються в особистому постійному користуванні.

Оплата щорічних і додаткових відпусток згідно законодавства, грошових компенсацій за невикористану відпустку.

Суми зар.плати по основному місцю роботи робітникам, керівникам і спеціалістам підприємств під час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів.

Оплата учбових відпусток, передбачених робітникам, які навчаються у вечірніх та заочних вищих і середніх навчальних закладах, а також навчаються без відриву від виробництва у вечірніх, заочних загальноосвітніх школах.

До інших заохочувальних та компенсаційних виплат відносяться:

Оплата простоїв не з вини роб-ка;

Суми, які виплачуються роб-кам, які знаходяться у відпустці за ініціативою адміністрації з частковим збереженням зар.плати.

Суми, які виплачуються роб-кам, що приймають участь у страйках.

Матеріальна допомога (оздоровлення, екологічні й інші виплати).

Сума наданої підприємством трудової й соціальної допомоги робітникам:

оплата додаткових відпусток, в т.ч. жінкам, що виховують дітей;

одноразова допомога роб-кам, що виходять на пенсію;

вартість путівок на лікування й відпочинок або суми компенсації, виданої замість путівок;

подешевіння вартості харчування роб-ів;

витрати на погашення ссуд, виданих роб-кам для покращення житлових умов;

інші виплати.

Форми і системи оплати праці

В даний час підприємство власно встановлює форми і системи оплати праці, умови преміювання роб-ів, штатний розклад.

Найбільш поширеними формами оплати праці є почасова і відрядна. Кожна з них має свої системи: звичайна почасова, почасово-преміальна, пряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, побічно-відрядна.

Почасова оплата широко використовується в бригадах і для розрахунків з окремими роб-ми в тих випадках, коли оплату праці за певну кількість переробленого часу здійснюють незалежно від кількості виконаних робіт. Вона складається з оплати за тарифом, доплат за умови праці і професійну майстерність.

При почасовій формі оплати в розрахунок приймаються кількість відпрацьованих днів і годин. Можна виділити звичайну почасову (погодинну, помісячну) і почасово-преміальну системи оплати праці. Для підвищення продуктивності праці робочі-почасовики преміюються за певні показники.

Пряма відрядна зар.плата передбачає оплату праці робочих по числу одиниць виготовленої ними продукції і виконаних робіт, виходячи з твердих відрядних розцінок, встановлених з урахуванням необхідної кваліфікації. Ця форма оплати праці може бути індивідуальною або бригадною.

Відрядно-преміальна система оплати праці робочих включає преміювання за перевиконання норм виробітку, досягнення певних якісних показників: здачу робіт з першого пред`явлення, відсутність браку та ін.

При відрядно-прогресивній системі оплати – підвищується за виробіток понад норму.

Аналітичний облік зар.плати

Для з`ясування загальної суми зар.плати, яка належить до виплати за місяць, необхідно згрупувати первинні документи, підсумувати заробіток за вироблену продукцію і зробити утримання. Первинними документами, на основі яких здійснюється розрахунок зар.плати є табеля обліку робочого часу, карти обліку виробітку, наряди, договори, контракти і інші документи.

Табель є первинним документом, в якому щоденно відмічається відроблений час кожним рорбітником, проставляються цифри 7, 8, 8.15, а також вихідні дні (в), відпускні (о), дні хвороби (б), прогули (п), відрядження (к), наднормові часи і т.п. Табель складається за першу половину місяця (з 1 по 15) для видачі авансу по зарплаті і за другу половину місяця (для нарахування і виплати зарплати).

На невеликих підприємствах табель веде керівник, на великих – спеціальний робітник (табельщик). Табель підписує той, хто його складає, затверджує керівник організації (підприємства), і тоді він здається в бухгалтерію.

Для робочих-відрядчиків окрім табеля для бухгалтерії здаються наряди.