Облік витрат на оплату праці

Наряди бувають індивідуальні й бригадні. У наряді вказують найменування роботи, планове завдання, тобто норми виробки, розцінку за одиницю роботи, фактичне виконання об`єму робіт. Шляхом помноження розцінки за одиницю часу на фактичну виробку визначається зарплата робочого. Якщо це підряд на бригаду, то загальну суму розподіляють між членами бригади пропорційно до розряду робітника і фактично відробленому часу. На сьогодні застосовують розподіл загального заробітку між членами бригади з урахуванням коефіцієнту трудової участі (КТУ), визначається радою бригади.

Наряд складає керівник.

Документ, що узагальнює дані про належну до виплат зар.плату, називається розрахунковою (розрахунково-платіжною) відомістю.

Належний заробіток показується у цій відомості розчленовано по цехам і відділам підприємства, категоріям робітників, видам виплат, тобто в розрізі, необхідному для контролю за використанням фонду зар.плати і складанням звітності. Таким чином, розрахункова або розрахунково-платіжна відомість виконує подвійну функцію:

по-перше, за ними здійснюють розрахунок з робочими та службовцями; по-друге, вони є формою аналітичного обліку до рахунку 70 «Розрахунки по оплаті праці», показники якого використовуються також для складання звіту по праці».

На підприємствах часто необхідно виявити середній заробіток окремих робітників для визначення суми допомоги за час хвороби по листам тимчасової непрацездатності, за час відрядження. Виявляти ці дані по декількох розрахункових відомостях незручно. Тому на підприємствах ведуться лицеві рахунки, які відкриваються на кожного робочого та службовця. В них відображаються необхідні відомості про стаж роботи, час вступу на підприємство, тривалість відпустки, нарахування за кожний місяць зар.плати і утримання за їх видами.

Видачу зар.плати здійснюють із каси під розписку в розрахунково-платіжній відомості, а при децентралізації виплат (безпосередньо в цехах виділеними для цього робітниками, підзвітними касиру) – за платіжними відомостями у відповідності до діючого законодавства про працю і зар.плату робітникам і службовцям, а кінцевий розрахунок здійснюється при виплаті зар.плати за другу половину місяця.

Сьогодні розвинута форма отримання зарплати через ощадні каси, в яких на кожного робітника відкрито лицевий рахунок для зарахування зар.плати. В таких випадках в розрахунково-платіжній відомості відсутні розписи в отриманні грошей.

Виплата зар.плати відбувається в дні, встановлені банком.

Синтетичний облік зар.плати.

Як елемент витрат виробництва зар.плата повинна бути віднесена на відповідні рахунки витрат в залежності від характеру і призначення використаної на підприємстві праці.

Для обліку зар.плати застосовують пасивний рахунок 70 «Розрахунки по оплаті праці». Нарахування зар.плати відображається за кредитом цього рахунку, а виплата її по дебету, окрім того, по дебету рахунку 70 відображаються і утримання, учинені із зар.плати.

Операції по нарахуванню зар.плати відображаються проводками.

Нарахована зар.плата за монтаж устаткування:

Дт 07

Кт 70

Роботи, пов`язані із заготівлею топлива, сировини і матеріалів:

Дт 05, 06

Кт 70

Роботи виробничого характеру, а також управлінчому персоналу:

Дт 20, 25, 26

Кт 70

Роботи, віднесені до витрат реалізації товарів:

Дт 43, 44, 47, 48

Кт 70

Нараховані прибутки за підсумками роботи підприємства, премії:

Дт 81, 87

Кт 70

Виплату зар.плати, прибутків і премій відображають:

Дт 70

Кт 50

Додаткова зар.плата відображається аналогічно до основного заробітку, але облік її має деякі відмінності.

Найбільш розповсюдженим видом додаткової зар.плати є оплата відпусток. Порядок розрахунку відпускних робітника:

визначається середній місячний заробіток;

визначається середній денний заробіток: середньмісячний зар.-к поділяється на 25,4 – середнє число в році робочих днів у одному місяці, включаючи суботи;

середньоденний зар-к помножується на тривалість відпустки в днях.

Останнім часом у зв`язку з інфляцією відбуваються часті зміни зар.плати і традиційний порядок нарахування середньомісячного заробітку (виходячи з 12 місяців) непридатний. В цьому випадку для розрахунку середнього зар-ку береться зар-к із дня його останньої зміни до дня, починаючи з якого повинна проводитись виплата по середньому зар-ку.