Облік витрат на оплату праці

При нарахуванні середнього зар-ку враховуються всі види нарахованої зар.плати, премії з фонду матеріального заохочення і всі види виплат, що носять постійний характер, але виключаються разові премії, одноразові виплати, різноманітні компенсації.

Оскільки відпустки робітникам надаються нерівномірно протягом року (кількість відпусток різко виростає до літа і спадає взимку), то для рівномірного включення до витрат на виробництво, і відповідно, до собівартості продукції нарахованих відпускних можна протягом року створювати резерв на оплату відпусток. Сума щомісячних відрахувань до цього резерву визначається, виходячи з кількості працюючих, їх окладів і тарифних ставок. Цей резерв враховується на рахунку 89 “Резерв майбутніх витрат і платежів”.

Нарахування резерву на оплату відпусток відображається проводною:

Дт 20, 23, 25, 26

Кт 89

Нарахування відпускних:

Дт 89

Кт 70

Для виробництва з невеликою кількістю співробітників можна не нараховувати цей резерв. Тоді нарахування відпускних буде:

Дт 20, 23, 25, 26

Кт 70

Утримання із зар.плати

З нарахованої зароб.плати працівників відбуваються утримання:

прибуткового податку;

внесків до Пенсійного фонду (1% від нарахованої суми);

по виконавчим листам органів;

на погашення грошових нарахувань, остатку підзвітних сум, відрахувань за браки.

Прибутковий податок утримується згідно з Наказом Президента України “Про збільшення податковообкладеного мінімуму і ставки прогресивного податкообкладання прибутків громадян” № 519 від 13.09.1994 р. і “Про зміни до Наказу” Президента України від 13.09.1994 р. № 519 від 31.10.1994 р.

Утримання прибуткового податку відображується:

Дт 70

Кт 68 “Розрахунки з бюджетом”

Утримання із нарахованої зарплати внесків до Пенсійного фонду в розмірі 1% від загальної суми відображується:

Дт 70

Кт 69 “Розрахунки по страхуванню”

Вказані податки можуть утримуватись із зарплати поточного місяця по зарплаті попереднього місяця. Своєчасно не утримані податки належать до утримання протягом трьох місяців, а надлишкові утримані суми повертаються працівнику, проте не більше, ніж через рік після їх утримання.

Утримання по виконавчим листам (аліменти) відбуваються тільки при наявності виконавчої документації, що надходить з органів правосуддя або за письмовою заявою працівника, із зар.плати якого відбуваються утримання. Ці утримання відображаються:

Дт 70

Кт 76

Утримання на погашення залишку підзвітних сум відображаються:

Дт 70

Кт 71

Утримання за простої, брак:

Дт 70

Кт 20, 25

Відрахування на державне соціальне страхування

Підприємства усіх форм власності зобов`язані здійснювати відрахування на державне соціальне страхування в певному проценті від фонду оплати праці (в даний час 37%). Ці відрахування здійснюються щомісячно по всім видам зароб. плати і премій. Сума відрахувань визначається шляхом помноження встановленого тарифу на суму нарахованої зар.плати.

Для обліку відрахувань підприємства на держ.соц.страхування використовується рахунок 69 “Витрати по страхуванню”, до якого відкриваються субрахунки:

69-1 “Розрахунки по соціальному страхуванню”

69-2 “Розрахунки з Пенсійним фондомо”.

Загальна сума відрахувань на соціальне страхування розподіляється між Пенсійним фондом і фондом соціального страхування (до Фонду соц.страхування направляється 12% від заг.суми відрахувань, а до Пенсійного фонду – 88%).

Відрахування на соц.страхування відображаються по Кт 69 і дебету рахунків, на які відноситься нарахована зар.плата, премії і т.ін. (20, 25, 26, 80, 81, 87).

Пеня й штрафи, накладені за несвоєчасну уплату платежів, також відносяться в кредит рахунку 69, дебет рахунку 80.

Використання коштів фонду соціального страхування

Кошти фонду соціального страхування використовуються для виплати допомог по тимчасовій непрацездатності, по догляду за хворими, по вагітності й пологам, при народженні дитини, на поховання, а також на оплату санаторно-курортного лікування працівників.

Із коштів Пенсійного фонду виплачують допомоги по догляду за дитиною і інші виплати, передбачені діючим законодавством.

Таким чином, обороти по кредиту субрахунків 69-1, 69-2 відображають суму відрахувань на соціальне страхування, а оборот до дебету – використання цих коштів на самому підприємстві. Сальдо за цими субрахунками показує суму, яка повинна бути перерахвована на адресу відповідних фондів.